Ting, som du bør overveje i forbindelse med oprettelse af testamente

Huskeliste for oprettelse af testamente

Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige ting, som skal besluttes i forbindelse med oprettelse af et testamente

 • Hvem ønskes begunstiget i testamentet (ægtefælle/samlever/børn)?
 • Skal der træffes bestemmelser om genstandslegater og sumlegater?
 • Hvad skal gælde, hvis en arving eller legatar ikke overlever testator?
 • Skal arv og legater udredes fri for afgift?
 • Skal arv og legater tilhøre modtagerne som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje?
 • Skal særejeklausulen kunne ophæves senere af arvingen og på hvilke betingelser?
 • Skal arv eller legat båndlægges for arvingen?
 • Skal der indsættes bobestyrerklausul?
 • Skal der indsættes bestemmelser om forældremyndigheden, jf. forældreansvarslovens § 16 (børnetestamenter)?
 • Skal de indsatte i børnetestamentet evt. have tillagt et sumlegat eller have rådighedsret over bestemte beløb?
 • Skal tvangsarven til børn begrænses til 1.290.000 kr. pr. barn (2019)?
 • Skal tvangsarven udredes kontant eller skal den fortsat være en andelsret i boet?
 • Skal en arving have køberet/udløsningsret til konkrete aktiver?
 • Ønsker du at begunstige en velgørende organisation, og skal det evt. ske til et bestemt formål?
 • Skal der indsættes bestemmelser om begravelse/bisættelse og gravstedsvedligeholdelse?
 • Skal der indsættes bestemmelse om digital arv?
 • Har du tidligere oprettet testamente og skal (og kan) dette tilbagekaldes, eller skal der oprettes en kodicil?
 • Sidder du i uskiftet bo med deraf følgende begrænsninger i testationskompetencen?

Specielt om gensidige testamenter mellem ugifte samlevende

 • Hvem skal arve den førstafdøde og længstlevende af jer?
 • Ønsker I at oprette udvidet samlevertestamente og arve hinanden som ægtefæller?
 • Hvad skal der gælde ved samtidige dødsfald?
 • Skal der ske ligestilling mellem evt. særbørn på begge sider, eller skal der være et lottoelement, hvor arvens endelige størrelse afhænger af dødsfaldsrækkefølgen?
 • Skal fordelingen mellem særbørn og fællesbørn ske pr. gren eller pr. hoved?
 • Hvilken ret til at ændre testamentet skal der gælde for længstlevende (testationskompetence)?
 • Skal indbyrdes arv og forsikringssummer være længstlevendes fuldstændige særeje? 

Specielt om gensidige testamenter mellem ægtefæller

 • Skal der indhentes forhåndssamtykke til uskiftet bo fra evt. særbørn?
 • Hvad skal der ske, hvis det uskiftede bo skiftes i levende live?
 • Er der behov for ægtepagt?