Gældssanering

Når en håbløst forgældet person ønsker en ordning med sine kreditorer, er der flere muligheder. Der kan laves individuelle forhandlinger og aftaler med kreditorerne (frivillig akkord) eller en samlet ordning via skifteretten (gældssanering).

Normalt skal der som vilkår for gældssanering betales et af skifteretten fastsat beløb til kreditorerne over en 5-årig periode. Beløbet beregnes på grundlag af et budget for skyldnerens husstand. Det er endvidere en forudsætning, at både skyldneren og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers personlige og økonomiske forhold er afklarede.

Gældssanering kan også forekomme i forlængelse af en konkurs over en virksomhedsejer eller et selskab med begrænset ansvar, hvor ejeren og/eller ægtefællen hæfter personligt for selskabets gæld. I denne situation er afdragsperioden kun 3 år, ligesom gældssanering ikke er udelukket, selvom de økonomiske forhold er uafklarede.

Advokatfirmaet.dk rådgiver om disse muligheder, herunder om konsekvenserne for skyldneren og dennes husstandsmedlemmer. Læs mere her.

Under en gældssaneringssag vil skifteretten udpege en medhjælper til at bistå skyldneren med udarbejdelse af et forslag til kreditorerne. Vi kan ikke både rådgive om indgivelse af en begæring om gældssanering og samtidig være skifterettens medhjælper.

Advokat Tommy Olesen er skifterettens faste medhjælper i gældssaneringssager.
Kontakt Tommy OlesenMalene Andersen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner