M&A (Mergers and Acquisitions)

Advokatfirmaet.dk har stor erfaring i at rådgive store og små industrielle virksomheder samt familieejede og enkeltmandsejede virksomheder ved virksomhedsoverdragelser samt ved omstrukturering eller generationsskifte. Vores advokater med stor erfaring i M&A lægger vægt på at levere løsningsorienteret og værdiskabende rådgivning, der kombinerer juridisk viden med generel kommerciel erfaring for at opnå det bedste resultat for klienten og dennes virksomhed.  

M&A kan og vil ofte være en meget kompleks transaktion. En virksomhed består af en række aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser, som hver især skal vurderes i forbindelse med overdragelsen. Det er således væsentligt, at samtlige ønskede aktiver medtages under overdragelsen men også, at der efter overdragelsen ikke fremkommer uforudsete forpligtelser. M&A består dermed af en kombination af grundige undersøgelser og overvejelser om valg af forskellige modeller med henblik på at tage højde for det, som ikke kan forudses.  

I forbindelse med M&A bistår Advokatfirmaet.dk bl.a. med:
  • Tilrettelæggelse af selskabsstruktur, herunder skatteretlige overvejelser
  • Bistand i de indledende forhandlinger, herunder hensigts- og fortrolighedserklæringer
  • Gennemgang af målvirksomhedens juridiske forhold og dokumenter (due diligence)
  • Udfærdigelse af overdragelseskontrakt med tilhørende dokumenter, herunder ledelseserklæringer
Kontakt Tommy OlesenAnders BredgaardFinn BødstrupErling Kragh-Pedersen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner
Advokat (L) LL.M, Partner
Advokat (H), Adm. partner
Advokat (H), Partner