Rekonstruktion

Rekonstruktioner kan omfatte gennemførelse af akkorderingsordninger med virksomhedens kreditorer, herunder såvel de frivillige akkorder som tvangsakkorder, og forhandlinger med kreditorer samt offentlige og finansielle institutioner i tilknytning til rekonstruktionens gennemførelse.

I de tilfælde, hvor rekonstruktioner lykkes, har det ofte været en nødvendig forudsætning herfor, at såvel arbejdet med rekonstruktionen som det opnåede resultat ikke har været almindeligt kendt.

Hvor en egentlig bobehandling har været nødvendig, er rekonstruktioner oftest foregået på den måde, at virksomheden, eller den levedygtige del heraf, er blevet afhændet, hvorefter det oprindelige selskab er taget under konkursbehandling og provenuet fra salget fordelt mellem de øvrige kreditorer.

Når en sådan fremgangsmåde sker under iagttagelse af konkurslovens regler om kreditorindflydelse, har det vist sig at være et mere egnet instrument til rekonstruktion af virksomheden som økonomisk enhed end en tvangsakkord.

Der er ikke gennemført mange rekonstruktioner i Nordjylland, da det kræver en vis fri likviditet og sikkerhedsstillelse.
 
Kontakt Finn BødstrupLars Munch Andersen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Adm. partner