Konkurs

Konkurs er det ultimative led i insolvensbehandlingen, hvor forsøg på andre former for rekonstruktion af en virksomhed viser sig forgæves eller mislykkes. Antallet af konkurser afhænger af konjunkturerne – nationale samt internationale – samt af individuelle brancheforhold, ligesom den enkelte virksomheds interne forhold naturligvis også spiller ind.

Hovedprincippet med enhver konkursbehandling er at realisere virksomhedens værdier og fordele provenuet ligeligt mellem virksomhedens kreditorer i overensstemmelse med konkursordenen, som opstiller en indbyrdes rangorden mellem forskellige typer af fortrinsberettigede og efterstillede krav.

Under konkursbehandlingen kan dele af en virksomhed måske sælges fra eller drives videre i en kort periode, men typisk lukkes en virksomhed, når først der er afsagt konkursdekret. Advokaterne Finn Bødstrup og Lars Munch Andersen er skifterettens faste medhjælpere i konkurssager.
Kontakt Finn BødstrupLars Munch Andersen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Adm. partner