Inkasso og Realkreditinkasso

Inkasso

De fleste virksomheder oplever på et tidspunkt, at en faktura ikke bliver betalt. Det er derfor vigtigt, at man sørger for en professionel inddrivelse af det skyldige beløb.
Advokatfirmaet.dk har mange års erfaring med inkassovirksomhed. Det betyder, at vi kan trække på en masse viden og har en effektiv inkassoprocedure. Inkassoteamet hos Advokatfirmaet.dk varetager dine interesser:
Rådgivning om, hvad du selv kan gøre for at inddrive gæld og dermed mindske egne omkostninger
  • Rykkerprocedure
  • Forhandling med skyldner
  • Analyse af skyldners betalingsevne og aktiver, som vi kan få udlæg i
  • Førelse af sagen i fogedretten
  • Sikring af, at gælden ikke rammes af forældelse
  • Vi er RKI-autoriseret og har dermed mulighed for at indberette kunden til RKI samt løbende indhente kreditoplysninger om skyldner
  • Vi skaber grundlag for, at du kan afskrive tabet skattemæssigt og på den måde drage nytte af gælden, selvom den ikke betales.
Advokatfirmaet.dk vil vurdere de tiltag, der er bedst i forhold til netop din debitor, så du sparer unødige omkostninger, og sagen behandles effektivt. Samtidig vil vi kræve flest mulige omkostninger pålagt debitor. Det er vort mål at inddrive mest muligt med færrest mulige omkostninger for dig.

Vi repræsenterer alle virksomhedstyper og alle fordringsstørrelser. Der er forskel på vores klienter, og vi tilbyder derfor en fleksibel løsning. Du bestemmer selv, hvornår du overlader sagen til Advokatfirmaet.dk, og om du ønsker, at der skal sendes yderligere rykkerskrivelse. Vores erfaring er dog, at jo hurtigere du overgiver sagen, jo større mulighed er der for betaling. Som tiden går, bliver debitors betalingsvilje eller betalingsevne typisk dårligere.

Vi kommer gerne ud til en uforpligtende snak om jeres rykkerprocedure, og hvad I selv kan gøre for at sikre jeres tilgodehavende bedst muligt.

Vi bestræber os på en hurtig, effektiv og konsekvent behandling.

Du er også velkommen til at følge os på LinkedIn, hvor vi løbende vil holde dig opdateret omkring inkasso. Du finder os her: LinkedIn.  På siden er det også muligt at stille generelle spørgsmål til inkasso.
Kontakt Erling Kragh-PedersenKim Ankerstjerne for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner