Forsikrings- og erstatningsret

En ulykke kan få alvorlige fysiske følger for den skadelidte.

Desværre er der også ofte alvorlige økonomiske følger forbundet med et ulykkestilfælde. Det er derfor vigtigt, at have et overblik over reglerne om erstatnings- og forsikringsydelser ligesom samspillet med sociale ydelser og de skattemæssige forhold har stor betydning.


Da en erstatning har stor betydning for skadelidtes fremtidige levestandard, står du efter et ulykkestilfælde overfor nogle vigtige beslutninger.

Derfor tilråder vi, at du, som skadelidte, søger advokatbistand.

Skadestilfælde kan forekomme i mange situationer og vi rådgiver om alle skadestilfælde, f.eks.:

Trafikuheld og andre ulykker
Patientskader
Arbejdsskader.


Der kan være tale om erstatning fra skadevolder eller hans forsikringsselskab, men også skadelidtes egne forsikringer (f.eks. ulykkesforsikringer) skal undersøges nærmere, for eventuelle krav.

Erstatningsansvarsloven regulerer, hvad skadelidte kan kræve af skadevolderen, når denne kommer til skade. Skadelidte kan ikke forvente rådgivning om eventuelle krav mv. fra forsikringsselskaberne, hvorfor det er vigtigt selv at søge relevant uafhængig rådgivning om ens rettigheder.

Skadelidte skal være særligt opmærksom på følgende erstatningsposter:
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Helbredelsesudgifter
  • Svie og smerte
  • Andet tab
  • Varigt mén
  • Tab af forsørger
  • Erhvervsevnetab
  • Renter.
 

Hvorfor vælge en advokat?

Advokaten er juridisk uddannet og uafhængig. Det første møde hos os er altid gratis, hvis vi påtager os sagen. Afsluttes sagen på første møde, må du påregne et mindre salær herfor. Dette kan som regel dækkes efter reglerne om offentlig retshjælp. Du har normalt også krav på at få dækket rimelige advokatomkostninger af modpartens forsikringsselskab. Det gælder ikke for private rådgivningsfirmaer.

Hvis du ikke kan blive enig med forsikringsselskabet, har vi som advokater mulighed for at føre en retssag for dig. I den forbindelse er det muligt at søge fri proces og retshjælpsdækning fra dit forsikringsselskab, hvilket vi vil rådgive dig om.
 

Hvordan arbejder vi med din sag?

For at kunne give den bedste rådgivning indhenter vi alle relevante informationer fra læge, sygehus og andre behandlere, kommune, forsikringsselskaber, politi osv. Vi indhenter eventuelt speciallægeerklæringer, forelægger sagen for Arbejdsskadestyrelsen og lignende. Du får tilknyttet en fast advokat, som sammen med dig gennemgår alle aspekter af sagen og giver dig en samlet vurdering af dine rettigheder og muligheder. Vi arbejder effektivt og på et højt fagligt niveau, og med vores erfaring, har vi bidraget til væsentlige forhøjelser af erstatnings- og forsikringsbeløbene.
Kontakt Erling Kragh-PedersenGlenn R. Muir for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner
Advokatfuldmægtig