Stiftelse af selskaber

Advokatfirmaet.dk kan tilbyde levering af nystiftede selskaber inden for en time. Det bemærkes, at der ikke er tale om et såkaldt skuffeselskab, men et selskab stiftet online netop til det bestilte brug, således at der ikke efterfølgende skal gennemføres ændringer med yderligere omkostninger til følge.

Selskabskapitalen bedes venligst overført til vores klientkonto i Nykredit Bank (reg. nr. 8117, konto. nr. 000-196-4245). Du bedes anmode din bank om at sende os et advis herom på e-mail: ab@advokatfirmaet.dk. En time efter, at vi har konstateret kapitalen indgået på kontoen, modtager du et sammenskrevet resumé (med CVR nummer) for selskabet via e-mail.

Nødvendige oplysninger i forbindelse med stiftelsen:
Til stiftelse af et selskab skal følgende oplysninger som minimum angives:
  • Navn
  • Hjemstedsadresse
  • Formål
  • Direktion/bestyrelse samt navn, adresse og cpr. nummer på de pågældende. Et ApS skal have en direktion, en bestyrelse er således frivillig, mens et A/S både skal have en direktion samt en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer
  • Tegningsregel - hvem kan forpligte selskabet?
  • Regnskabsår
  • Revisor
  • Oplysninger om, hvem der skal stå som stiftere af selskabet, og hvem der skal erhverve (tegne) selskabets aktier eller anparter (navn adresse og cpr/CVR).
Kontakt Anders BredgaardErling Kragh-PedersenFinn BødstrupTommy Olesen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (L) LL.M, Partner
Advokat (H), Partner
Advokat (H), Adm. partner
Advokat (H), Partner