Stiftelse af selskaber

Advokatfirmaet.dk kan tilbyde levering af nystiftede selskaber inden for en time. Det bemærkes, at der ikke er tale om et såkaldt skuffeselskab, men et selskab stiftet online netop til det bestilte brug, således at der ikke efterfølgende skal gennemføres ændringer med yderligere omkostninger til følge.

Selskabskapitalen overføres til vores klientkonto i Nykredit Bank (reg. nr. 8117, konto. nr. 000-196-4245). Klienten anmoder egen bank om at sende os et advis herom på e-mail: ab@advokatfirmaet.dk. Når vi har konstateret, at kapitalen er indgået på kontoen, modtager klienten i løbet af en time et sammenskrevet resumé (med CVR nummer) for selskabet via e-mail.

Nødvendige oplysninger i forbindelse med stiftelsen:
Til stiftelse af et selskab skal følgende oplysninger som minimum angives:
  • Navn
  • Hjemstedsadresse
  • Formål
  • Direktion/bestyrelse samt navn, adresse og CPR-nr. på de pågældende. Et ApS skal have en direktion. En bestyrelse er således frivillig i et ApS, men et A/S skal både have en direktion og en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer
  • Tegningsregel - hvem kan forpligte selskabet?
  • Regnskabsår
  • Revisor
  • Oplysninger om, hvem der skal stå som stiftere af selskabet, og hvem der skal erhverve (tegne) selskabets aktier eller anparter (navn adresse og CPR-/CVR-nr.)
Kontakt Anders BredgaardErling Kragh-PedersenFinn BødstrupTommy Olesen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (L) LL.M, Partner
Advokat (H), Partner
Advokat (H), Adm. partner
Advokat (H), Partner