Selskabsret

Selskabsretten er en meget central del af advokatens rådgivning til erhvervslivet, idet virksomhedens organisering og struktur har betydning for en lang række væsentlige spørgsmål, bl.a. i relation til risikoovervejelser og skat. I mange relationer kræves der tilladelser og/eller krav om en vis ejertid, hvorfor ændringer skal planlægges i god tid. Det er således nødvendigt, at ledelsen hele tiden har fokus på, om virksomheden er struktureret og tilpasset til at møde fremtidige udfordringer.

Advokatfirmaet.dk yder rådgivning til såvel nystartede enkeltmandsvirksomheder som børsnoterede virksomheder. Rådgivningen omfatter alle organiseringsformer; såsom aktieselskaber, anpartsselskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, iværksætterselskaber, fonde, enkeltmandsvirksomheder, samejer, A.m.b.a, S.m.b.a., foreninger etc. Rådgivningen kan bl.a. omfatte udarbejdelse af stiftelsesdokumenter og vedtægter, anbefalinger om koncernstruktur, herunder holding-modeller, udarbejdelse af aftaler om fleres ejerskab af en virksomhed (aktionæroverenskomster), bistand i forbindelse med løbende forhold, herunder afholdelse af generalforsamlinger (dirigenthverv), alle former for selskabsretlige transaktioner, såsom kapitalforhøjelser og -nedsættelser, fusioner, spaltninger, vedtægtsændringer, etablering af medarbejderaktieordninger etc.
Kontakt Tommy OlesenAnders BredgaardErling Kragh-PedersenGlenn R. Muir for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner
Advokat (L) LL.M, Partner
Advokat (H), Partner
Advokatfuldmægtig