Konkurrenceret

Efter at Danmark, som følge af vores medlemskab af EU, har indført en ny konkurrencelovgivning efter samme model, som har været gældende i EU i mange år, har dette område påkaldt sig endog meget stor opmærksomhed. Regelsættet er en fundamental ændring af den tidligere lovgivning på området (monopolloven), og mange virksomheder har ikke været opmærksomme på det meget stramme og vidtfavnende lovkompleks. For virksomheder kan regelsættet have både positive og negative konsekvenser. De negative konsekvenser følger bl.a. af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler; herunder det ultimative forbud - ingen bagatelgrænse – mod
  • at virksomheder laver prisaftaler
  • at virksomheder koordinerer bud, inden de afgives
  • netværk af aftaler, uanset størrelsen af den enkelte aftale, hvis den samlede virkning af en række ensartede aftaler begrænser konkurrencen
Som noget positivt er det i mange tilfælde blevet betydeligt nemmere at få adgang til leverancer. Hvis en producent indtager en dominerende stilling på markedet, kan producenten pålægges at levere til de kunder, som måtte kræve dette. En producent, der indtager en monopolstilling på markedet, kan således langt fra altid kontrollere eget forhandlernetværk. I den forbindelse bemærkes, at der ofte ikke kræves meget, førend konkurrencemyndighederne anser en producent som værende dominerende på et marked.

Advokatfirmaet.dk rådgiver og bistår inden for alle områder af konkurrenceretten med gennemgang og vurdering af aftaler; herunder distributions-, agent-, franchise- og licensforhold, samhandelsaftaler, vedtægter (brancheforeninger m.v.), salgs- og leveringsbetingelser etc. med henblik på, om de overholder konkurrencelovgivningen. Det vurderes, om de er omfattet af bagatelregler eller gruppefritagelsesregler.
  • Førelse af sager for konkurrencemyndighederne
  • EU's udbudsregler
  • Gennemgang af pris-, rabat- og bonusordninger
  • Fusionskontrol
Kontakt Anders Bredgaard for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (L) LL.M, Partner