IT-ret

Tidligere bestod advokatens rådgivning om IT i det væsentlige i forbindelse med kontrakter om levering af systemer og førelse af de retssager, der opstod i sammenhæng hermed. Siden da er der sket en voldsom udvikling indenfor IT, ligesom internettet i samme tidsrum er modnet og nu er et dagligt og uundværligt værktøj for de fleste. IT har dermed fået en betydelig plads i de fleste menneskers hverdag, hvilket også har haft konsekvenser for de IT-retlige problemstillinger. De rådgivningsmæssige problemer består navnlig i kompleksiteten og den hastige udvikling i kombination med et mere "stationært" regelsystem.

Til forskel fra mange andre juridiske discipliner kræver en forståelse af mere komplekse IT-retlige spørgsmål således ofte en betydelig indsigt i informationsteknologien. Udover kompliceret teknik er IT karakteriseret ved en særdeles hastig udvikling, hvor lovgivningen i mange tilfælde ikke kan følge med og derfor ikke giver et tilstrækkeligt godt eller forventeligt resultat på en konflikt.

Hvis parterne således undlader at oprette en kontrakt og blot overlader en eventuel konfliktløsning til “lovens almindelige regler”, vil der i mange tilfælde opstå ubehagelige overraskelser. Imidlertid betyder den hastige udvikling også, at den lovgivning, der gennemføres, også ofte får indflydelse på nogle overraskende områder i hverdagen. Endvidere er kontrakttyperne blevet langt flere, hvilket ligeledes stiller store krav til rådgivningen med henblik på at skabe netop det aftalegrundlag, som passer ind i den givne situation.

Advokatfirmaet.dk rådgiver inden for alle aspekter af IT-retten, herunder:

Kontraktudarbejdelse og kontraktgennemgang:

 • Købe-/ udviklingskontrakter
 • ASP-kontrakter
 • Kontrakter om udvikling og drift af homepage
 • Hosting
 • Outsourcing/facility management
 • Licenskontrakter
 • Bistand ved indkøb af IT-systemer, herunder udarbejdelse af kravspecifikationer

Internet:

 • Domænenavnskonflikter
 • Registrering af domænenavne
 • E-handel, herunder rådgivning om etablering af “e-butik”
 • Digital aftale- og processtyring, herunder digitale signaturer
 • Registrering og brug af personoplysninger, herunder retningslinjer for virksomhedens egne ansatte (personalehåndbog) samt regler for brug og opbevaring af eksterne data
 • Særlige markedsføringsregler (reklamefremstød)

Generel immaterialretlig rådgivning:

 • Registrering af og rådgivning om varemærker og designs
 • Sager om krænkelse af ophavs- og kendetegnsretligt beskyttet materiale, f.eks. homepages og virksomhedsnavne
 • Valg af virksomhedsnavne og varemærker
 • Generel beskyttelse af goodwill/koncepter
 • Patentering af software

Det virtuelle virksomhedstjek:

Advokatfirmaet.dk gennemgår virksomhedens kontrakter, homepage, licenser, forsikringer, ansættelsesaftaler m.v. med henblik på at fastslå, om virksomhedens aftalegrundlag er optimalt og lovligt.
Kontakt Tommy Olesen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner