Generationsskifte

Et vellykket generationsskifte, uanset om der herved forstås overdragelse til familie eller udenforstående, kræver planlægning. På det personlige plan er det nødvendigt, at sælger, som mange gange hidtil har været eneejer, indstiller sig på, at der nu bliver flere om at træffe beslutningerne, og at denne muligvis helt skal sige farvel til "livsværket".

På det finansielle plan kan det ofte være vanskeligt for køber at fremskaffe den nødvendige kapital til at overtage virksomheden. Sælger må derfor ofte være indstillet på at medvirke til finansieringen ved at lade en vis del af købesummen indestå i virksomheden over en given årrække, men omvendt kan sælger have behov for likviditet til at betale en eventuel skat, som udløses i forbindelse med salget. Hvis overdragelsen planlægges i god tid, også gerne inden der er egentlige køberemner til virksomheden, er det oftest muligt at strukturere virksomheden på en sådan måde, at behovet for fremmedkapital mindskes betydeligt. I forbindelse med et generationsskifte kan det skatte- og likviditetsmæssigt være fordelagtigt at anvende forskellige skattefrie omstruktureringsmodeller og ofte i kombination, såsom at
  • omdanne virksomheden fra personligt ejerskab til selskabsform
  • etablere et holdingselskab
  • spalte et selskab, således at f.eks. drift og "pengekasse"/passive investeringer skilles ad
  • tilføre aktiver til et nyt selskab
  • det endvidere er muligt at overdrage aktier eller anparter til nærmeste familie samt én eller flere af virksomhedens medarbejdere på en skattemæssig gunstig måde
Kontakt Tommy OlesenAnders Bredgaard for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner
Advokat (L) LL.M, Partner