Værdier

Kompetent og værdiskabende rådgivning er det absolut vigtigste hos Advokatfirmaet.dk. Vi stræber altid efter at være fagligt opdateret inden for vores felter for dermed hele tiden at blive bedre til at bistå vores klienter på bedst mulig vis. Den vigtigste ressource i vores virksomhed er derfor vores medarbejdere.

Som klient hos Advokatfirmaet.dk kan du forvente at rådgivningen er:
  • Kompetent og professionel
  • Effektiv og værdiskabende
  • Proaktiv

Proaktiv, kompetent og værdiskabende

Vi lægger stor vægt på at være både medspiller og rådgiver i det daglige liv – såvel i din virksomhed som privat. Vi tænker fremad og arbejder konstant på at udvikle varige løsninger, der bidrager positivt til dig eller din virksomhed, og som giver ”value for money”. For os betyder det meget at møde vores klienter med åbenhed og respekt. Det betyder selvfølgelig også, at vores klienter kan forvente, at vi er en fortrolig medspiller. Vi mener, at det er sådan, det gode samarbejde opstår, og på vores kontor arbejder vi struktureret og målrettet på at skabe det bedste resultat i hver eneste sag.

Advokaterne i Advokatfirmaet.dk er inddelt i fagspecifikke teams, så du altid får hjælp af den advokat, der er specialist inden for din sags fagområde. Med andre ord; vi sætter en ære i at levere kompetent og værdiskabende rådgivning – altid i din øjenhøjde. Desuden er fortrolighed, tavshedspligt og loyalitet en selvfølge i vores sagsbehandling.

 

Samfundsansvar

Advokatfirmaet.dk er bevidst om at tage et samfundsansvar og gøre sig fortjent til omverdenens tillid. Det er et grundlæggende princip i et retssamfund, at den enkelte borger har rimelig adgang til juridisk bistand uanset den pågældendes økonomiske situation. Vi har sat et mål for vores sociale ansvar, og vi ønsker at bidrage til realisering af retssamfundets ambition.

Advokatfirmaet.dk yder i dag et vigtigt bidrag ved løbende at yde retshjælp ved Advokatvagten samt ved at tilbyde gratis første rådgivning til Ældre Sagen og iværksættere. Vi er bevidste om, at advokater er omdrejningspunktet for borgeres retssikkerhed og tager derfor advokatbranchens samfundsansvar alvorligt.

Derudover ønsker Advokatfirmaet.dk i vidt muligt omfang at skabe en rummelig arbejdsplads, der giver diversitet og fleksibilitet.