STRAFFERET

Er du tiltalt i en straffesag har du ret til at få en advokat beskikket for dig.

Advokat Erling Kragh-Pedersen har møderet for Højesteret, og har årelang procedureerfaring.

Du skal være opmærksom på, at du har frit valg af forsvarer, og kan skifte forsvarer, hvis du ikke synes, at din forsvarer lever op til dine forventninger.

Forinden sagen foretages i retten afholder vi møde med dig, og deltager i afhøringer ved politiet.

Dit forsvar tilrettelægges i overensstemmelse med de drøftelser, som vi har under forberedelsen af din sag.

Dommeren træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne fordeles i forbindelse med sagens afslutning i retten.

Honoraret i straffesager er 2.125,- kr. per time inklusiv moms