PRIVATRET

Faggruppen for privatret består af specialister, der har mange års erfaring med rådgivning om privatretlige forhold, herunder løsning af konflikter. Vi sørger i faggruppen gennem faglig sparring og deltagelse i kurser hele tiden at holde os ajour med udviklingen indenfor privatretten.

Vores rådgivning dækker de fleste problemstillinger, som opstår i privatlivet; eksempelvis hvis du har spørgsmål til, hvordan du juridisk er stillet, hvis du får børn, hvis du bliver gift eller skilt, hvis du flytter fra din samlever, samt ved dødsfald. Vi tilstræber altid at yde vores rådgivning ud fra en samlet vurdering af din konkrete situation og hvordan du sikrer dig bedst muligt juridisk set.

Nedenfor kan du læse mere detaljeret om vores rådgivning indenfor udvalgte fagområder.