LEJERET

Advokatfirmaet.dk’s lejeretsteam rådgiver udlejere såvel som lejere.

Teamet udarbejder lejekontrakter og tillæg hertil til såvel beboelse, blandede lejemål og erhvervslejemål.

Varetagelse af lejeretlige sager omfatter bl.a. opkrævning af lejerestancer og afsendelse af påkrav til dårlige betalere.

Såfremt skyldige pengebeløb ikke bliver betalt iværksættes herefter en ophævelsesproducere af lejemålet.

Hvis lejer ikke frivilligt fraflytter det lejede foretages udsættelse af lejemålet med fogedens og politiets assistance.

Teamet fører mange boligretssager og huslejenævnssager og har stor erfaring hermed.

Der findes mange typer lejeretlige tvister, herunder bl.a. markedslejesager (erhvervslejemål), lejedes værdi-sager (beboelse) og fraflytningsopgør.

Du er altid velkommen til at skrive til advokat Erling Kragh-Pedersen for spørgsmål.