INSOLVENSRET

Advokatfirmaet har etableret en faggruppe, der samarbejder om insolvensretlige emner for både private og erhvervsdrivende. Faggruppens arbejdsområde dækker både de direkte egne forhold for klienterne:

  • Erhvervsdrivendes akkordordninger med kreditorer (rekonstruktioner, ”stille betalingsstandsninger” uden om skifterettens regi, likvidationer, konkurser og tvangsopløsninger
  • Privates frivillige akkordordninger, gældssaneringer og konkurser

og de indirekte forhold, hvor klienterne berøres af andres økonomiske problemer:

  • En arbejdsgivers konkurs eller manglende lønudbetaling
  • En leverandørs svigtende leverancer på grund af dårlig økonomi
  • En skyldners manglende betaling
  • M.fl.

Erfaringen viser, at håndteringen af situationen i den indledende fase er helt afgørende for et heldigt udfald, uanset om det lykkes at gennemføre en rekonstruktion, eller der er tale om konkursbehandling, idet den kommercielle håndtering af værdierne i sidstnævnte tilfælde vil være afgørende for opnåelsen af et godt resultat

Faggruppens medlemmer har stor erfaring i disse forhold og er skifterettens medhjælpere i konkurssager og likvidationer, samt gældssaneringer. Vi er også medlem af Danske Insolvens Advokater.

Firmaets advokater har også erfaring uden for selve advokatbranchen og er derfor i stand til at rådgive om pengeinstitutters og samarbejdspartneres typiske holdninger og fremgangsmåde i denne type sager.

Faggruppens medlemmer består af: Finn Bødstrup, Tommy Olesen og Lars Munch Andersen.