INKASSO OG REALKREDITINKASSO

Inkasso

De fleste virksomheder oplever på et tidspunkt, at en faktura ikke bliver betalt. Det er derfor vigtigt, at man sørger for en professionel inddrivelse af det skyldige beløb.

Advokatfirmaet.dk har mange års erfaring med inkassovirksomhed. Det betyder, at vi kan trække på en masse viden og har en effektiv inkassoprocedure.

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet.dk varetager dine interesser ved:

• Rådgivning om, hvad du selv kan gøre for at inddrive gæld og dermed mindske egne omkostninger.

• Rykkerprocedure.

• Forhandling med skyldner.

• Analyse af skyldners betalingsevne og aktiver, som vi kan få udlæg i.

• Førelse af sagen i fogedretten.

• Vi sikrer, at gælden ikke rammes af forældelse.

• Vi er RKI-autoriseret og har dermed mulighed for at indberette kunden til RKI samt løbende indhente kreditoplysninger om skyldner.

• Vi skaber grundlag for, at du kan afskrive tabet skattemæssigt og på den måde drage nytte af gælden, selvom den ikke betales.

Advokatfirmaet.dk vil vurdere hvilke tiltag der er bedst i forhold til netop din debitor, så du sparer unødige omkostninger og sagen behandles effektivt. Samtidig vil vi kræve flest mulige omkostninger pålagt debitor. Det er vort mål at inddrive mest muligt med færrest mulige omkostninger for dig.

Vi repræsenterer alle typer virksomheder og alle størrelser af fordringer. Der er forskel på vores klienter, og vi tilbyder derfor en fleksibel løsning. Du bestemmer derfor selv, hvornår du overlader sagen til Advokatfirmaet.dk, og om du ønsker at der skal sendes yderligere rykkerskrivelse. Men vores erfaring er, at jo hurtigere du overgiver sagen, jo større mulighed er der for betaling. Som tiden går, bliver debitors betalingsvilje eller betalingsevne typisk dårligere.

Vi kommer gerne ud til en uforpligtende snak om jeres rykkerprocedure og hvad I selv kan gøre for at sikre jeres tilgodehavende bedst muligt.

Vi bestræber os på en hurtig, effektiv og konsekvent behandling. For mere information om emnet kan du kontakte advokatfuldmægtig Kim Ankerstjerne Jensen, advokat Erling Kragh-Pedersen og inkassosekretær Malene Højland Andersen.

Du er også velkommen til at følge os på Linkedin, hvor vi løbende vil holde dig opdateret omkring inkasso. Du finder os her:https://www.linkedin.com/showcase/18237114/.
På siden er det også muligt at stille generelle spørgsmål til inkasso.

Vi har udarbejdet en huskeliste som kan downloades nedenfor:

Realkreditinkasso

Advokatfirmaet.dk har i en årerække været rekvirent for flere større realkreditinstitutioner.

Herudover bistår vore erfarne advokater gerne, såfremt du ønsker at erhverve en ejendom på tvangsauktion, og har brug for juridisk assistance i den forbindelse.