FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

En ulykke kan få alvorlige fysiske følger for den skadelidte.

Desværre er der også ofte alvorlige økonomiske følger af et ulykkestilfælde. Det er vigtigt at have et overblik over reglerne om erstatnings- og forsikringsydelser, og da en erstatning har stor betydning for ens fremtidige levestandard, står man efter et ulykkestilfælde overfor nogle vigtige beslutninger.

Også samspillet med sociale ydelser og de skattemæssige forhold har stor betydning.

Derfor tilråder vi, at man søger advokatbistand.

Man kan komme til skade i mange situationer. Vi rådgiver om alle typer af skader, f.eks.:
 • Trafikuheld og andre ulykker
 • Patientskader
 • Arbejdsskader

Der kan være tale om erstatning fra skadevolder eller hans forsikringsselskab, men også ens egne forsikringer (f.eks. ulykkesforsikringer) skal undersøges nærmere.

Erstatningsansvarsloven regulerer hvad man kan kræve af skadevolderen, når man kommer til skade. Man kan ikke forvente rådgivning herom fra forsikringsselskaberne. Derfor er det vigtigt selv at søge relevant uafhængig rådgivning om ens rettigheder.

Man skal være opmærksom på følgende erstatningsposter:
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Helbredelsesudgifter
 • Svie og smerte
 • Andet tab
 • Varigt men
 • Tab af forsørger
 • Erhvervsevnetab
 • Renter

Hvorfor vælge en advokat?
Advokaten er juridisk uddannet og uafhængig. Det første møde hos os er altid gratis, hvis vi påtager os sagen. Afsluttes sagen på første møde må du påregne et mindre salær herfor. Dette kan som regel dækkes efter reglerne om offentlig retshjælp.
Du har normalt også krav på at få dækket rimelige advokatomkostninger af modpartens forsikringsselskab. Det gælder ikke for private rådgivningsfirmaer.

Hvis du ikke kan blive enig med forsikringsselskabet, har vi som advokater også mulighed for at føre en retssag for dig. I den forbindelse er det muligt at søge fri proces og retshjælpsdækning fra dit forsikringsselskab. Det rådgiver vi også om.

Hvordan arbejder vi med din sag?
For at kunne give den bedste rådgivning vil vi indhente alle relevante informationer fra din læge, sygehus og andre behandlere, kommune, forsikringsselskaber, politi osv. Vi indhenter eventuelt speciallægeerklæringer, forelægger sagen for Arbejdsskadestyrelsen o.lign. Du får tilknyttet en fast advokat, som sammen med dig gennemgår alle aspekter af sagen og giver dig en samlet vurdering af dine rettigheder og muligheder. Vi arbejder effektivt og på et højt fagligt niveau, og med vores erfaring har vi bidraget til væsentlige forhøjelser af erstatnings- og forsikringsbeløbene.

For mere information kontakt venligst advokat Erling Kragh-Pedersen