ENTREPRISERET

Advokatfirmaet.dk behandler årligt mange sager vedrørende entreprisret, og har således mange års og omfattende erfaring med at rådgive blandt andet større danske entrepriseselskaber og projektudviklere, store erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, myndigheder, långivere og private bygherrer.

Vi bistår med alle forekommende opgaver inden for entrepriseretten, herunder
 • Projektudvikling og de dermed forbundne opgaver.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakter
 • Udarbejdelse af rådgiverkontrakter
 • Forhold til myndigheder
 • Planlov og byggeret
 • Bistand under byggeriets/anlæggets opførelse og aflevering. Vi behandler i den forbindelse forsinkelses- og mangelskrav og deltager i styrergrupper
 • Vurdering og bistand ved sikkerhedsstillelse, herunder transporter.
 • Forsikringsforhold
 • Syns- og skønssager og sagkyndige beslutninger
 • Bygherren og entreprenøren under betalingsstandsning og konkurs, herunder håndtering af igangværende arbejder og garantier
 • Konfliktløsning, herunder voldsgifts- og retssagsbehandling