ANSÆTTELSESRET

Vores faggruppe anser rådgivning om ansættelsesret som en løbende sparring med ledelsen hos vore erhvervsklienter. Især inden for ansættelsesretten er det bedre at forebygge og forberede sig end at forsøge at helbrede bagefter når skaden er sket.

Vi tilbyder derfor en løbende sparring og rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, herunder også direktører, og ikke mindst administrationen af medarbejderforholdet, indtil det måtte ophøre af den ene eller anden årsag. På den måde bringer vi mest værdi til vores klienter i form af optimering af den vigtige ressource, som medarbejderne er for en virksomhed.

Administrative forhold kan være varsling af ændringer i organisationsstrukturen eller individuelle ændringer for den enkelte, ferieafholdelse, medarbejderudvikling osv.

Denne rådgivning omfatter også egentlig ledelse af virksomheden – både på det praktiske og mere juridiske plan. Dette gælder også i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Vi rådgiver derfor om udarbejdelse af personalehåndbøger og –politikker samt diverse former for ”incentive programmer” (warrants, optioner eller fastholdelses- og bonusaftaler). Vi har stor erfaring i disse forhold.

Et andet vigtigt aspekt af ansættelsesretten er korrekt afvikling af medarbejderforhold. Vi rådgiver om den optimale tilrettelæggelse af en medarbejderafvikling – uanset om afviklingen begrundes i virksomhedens eller den ansattes forhold. Det er vigtigt både for medarbejderne og virksomheden, at dette foregår på korrekt vis.

Naturligvis fører vi også retssager om disse forhold når det er gået galt. Vi har erfaring med både civile retssager, voldgiftssager og sager i det arbejdsretlige system.

Med udgangspunkt i arbejdsgiverforhold har vi selvfølgelig også stort kendskab til ansættelsesretlige problemstillinger set fra den ansattes side. Derfor kan vi tilsvarende tilbyde rådgivning om både ansættelses- og afskedigelsesforhold for den ansatte.

Vores faggruppe indenfor ansættelsesretten består af Finn Bødstrup, Kristian Højgaard Madsen og Lars Munch Andersen.