ADVOKATFIRMAET.DK SOM ARBEJDSPLADS

Lone Frederiksen, juridisk assistent udtaler

Jeg har igennem en længere årrække, siden 1998, været ansat hos advokatfirmaet. Løbende gennem min ansættelse har jeg haft mulighed for deltagelse i relevante kurser for at optimere min viden indenfor mine specialeområder. Jeg er også under mit ansættelsesforhold blevet uddannet som Juridisk Assistent, ligesom jeg p.t. er under uddannelse til Juridisk Elitesekretær – begge uddannelser er en overbygning af min oprindelige uddannelse som advokatsekretær.

Derudover har alle sekretærer gennemgået et spændende og lærerigt flerdages kursusforløb i NLP-principper, hvor vi blandt andet har fået redskaber og inspiration til, hvordan vi kan løse forskellige udfordringer mv.

Advokatfirmaet.dk er en dejlig arbejdsplads, hvor der er plads til individualister, god mulighed for uddannelse og specialisering – og ikke mindst er der gode kollegaforhold.

Malene Højland Andersen, advokatsekretær udtaler:
Jeg startede som advokatsekretærelev på kontoret i august 2011.

Under min uddannelse fik jeg lov til at prøve lidt af hvert. Jeg startede i vores inkassoafdeling – ligesom advokatfuldmægtige også gør, idet dette område indenfor juraen er med til at give et godt og grundlæggende kendskab til faget og i øvrigt relaterer sig til mig mange andre områder.

Vi fik hurtigt lavet en uddannelsesplan for mig, som gjorde, at jeg sideløbende med de fag, som jeg havde på skolen både før og efter opholdene, fik lov at ”snuse” til praktikken bag.
Der har således til hvert fagområde været tilknyttet to ansvarlige, én sekretær og én advokat som har speciale indenfor området og som har kunnet hjælpe mig når jeg har haft spørgsmål. Dette har gjort, at jeg altid inden skoleopholdene havde stiftet lidt bekendtskab med området – og efter opholdet så kunne koble teorien på, og bedre forstå den større sammenhæng.

Udover det, så blev jeg ret hurtigt tilknyttet en advokat, hvor jeg fik mulighed for at prøve, hvordan det er at indgå i et team, hvor ens opgave er at assistere advokaten, således at han kan koncentrere sig om de ”tungere” dele af juraen. Dette indebar i starten naturligvis mest skrivning af bånd dikteret af advokaten, koordinering af møder med klienter og at holde styr på fremdateringerne på de forskellige sager.

Disse opgaver er der naturligvis stadig, men efterhånden som man bevæger sig videre og bliver mere og mere selvstændig kommer man til at fungere mere som egentlig sagsbehandler end som sekretær. Det kræver, at man kan arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften på én gang, da man er den, som skal have overblikket – og det er netop de to ting, som jeg elsker allermest ved mit job – og så naturligvis de meget spændende sager, som juraen præsenterer en for.

Med et job som advokatsekretær bliver man aldrig helt færdig. Der er hele tiden nye ting at lære, og det er en vigtig del af jobbet hele tiden at holde sig opdateret.

Jeg blev færdiguddannet som advokatsekretær i oktober 2013 og har siden da været fastansat her i firmaet.

I dag er jeg tilknyttet to advokater og har samtidig fået mine egne ansvarsområder, herunder inkasso – og jeg lærer stadig.