Advokatfirmaet.dk er nu medlem af advokatKODEX

Advokatfirmaet.dk er glade for at kunne meddele, at vi er optaget i advokatKODEX, som er en frivillig ordning under Danske Advokater, for advokatvirksomheder. For at blive optaget, skal man opfylde de fem elementer: åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere, samt mangfoldighed og diversitet.

Advokatfirmaet.dk opfylder elementerne ved blandt andet at yde gratis advokatvagt og retshjælp, deltage i frivilligt arbejde i foreninger og organisationer, tilbyde mentor- og prak-tikordninger for jurastuderende, samt sikre at vores klienter får en personlig rådgiver, som yder en personlig og direkte betjening, uanset hvilke juridiske kompetencer der trækkes på.