< Tilbage

Ny ejendomsmæglerlov17-12-2014 - 13:14

Med den nye ejendomsmæglerlov bliver det vanskeligere at være boligkøber!

Den 1. januar 2015 træder ny lov om ejendomsmæglere i kraft, og med den er købers behov for kompetent og professionel rådgivning fra advokat og pengeinstitut forøget.

 

Det er med den nye lov fastslået, at ejendomsmæglere alene må rådgive sælger og varetage sælgers interesser i forbindelse med gennemførelse af en bolighandel.

 

Det er fornuftigt, at loven gør op med den hidtidige uklare sammenblanding af parternes interesser, som køber ofte kunne opleve ved gennemførelse af en bolighandel, men samtidig vil køber ikke som hidtil automatisk modtage alle relevante oplysninger om boligen.

 

Dette har den konsekvens, at det fremadrettet bliver langt vanskeligere at gøre ejendomsmægleren ansvarlig, hvis der er fejl i de oplysninger, køber får i en bolighandel. Alene dette er et incitament for, at køber bør rådføre sig med egne egne rådgivere, medmindre køber selv vil stå med ansvaret.

 

Efter den nye lov må ejendomsmæglerne således ikke længere udarbejde finansieringsforslag i salgsopstillingen eller salgsmaterialet generelt. Samtidig bliver det frivilligt, om ejendomsmægleren vil angive en brutto- og nettoudgift.

 

Der er fremadrettet heller ikke krav om, at konkrete udgifter til el, vand og varme skal oplyses. Det er efter lovens ord rigeligt, at den beregnede varmeudgift fremgår af salgsopstillingen, og udgiften hertil kan blot beregnes ud fra boligens energimærke, der ikke altid er retvisende for det reelle forbrug.

 

Ligeledes skal sælgers forsikringsudgift ikke længere oplyses.

 

Endeligt åbner den nye lov op for muligheden for at sælge fast ejendom ved åbne og lukkede budrunder og andre aktionslignende måder.

 

Det er helt åbenlyst, at ovennævnte forhold, vil gøre det vanskeligere at sammenligne ydelserne på forskellige boliger.

 

Generelt bør køber ikke skriver under på noget, før køber har været i banken og har fået lavet beregninger på den konkrete bolig. Herudover skal køber sørge for at få indsat advokatforbehold i selve købsaftalen.

 

Rådgivning

Hensigten med den nye lov er at understrege, at købere ikke kan forlade sine beslutninger om køb af bolig alene på rådgivning fra ejendomsmægleren.

 

Det er derfor helt afgørende, at køber opsøger individuel køberådgivning, idet samtlige for-hold skal ”frem i lyset” ved en bolighandel. Dette kræver som oftest en erfaren boligrådgi-ver! At købe bolig er en stor investering i livet – og det er forbundet med risiko.

 

Advokatfirmaet.dk opfordrer generelt købere til at opsøge advokat og få grundig og uaf-hængig rådgivning, da det kan få vidtrækkende personlige og økonomiske konsekvenser at undlade dette.

 

Samtidig opfordrer Advokatfirmaet.dk altid til at købsaftalen i sin helhed betinges af advokatgodkendelse.

 

For yderligere information kontakt, advokat Finn Bødstrup eller advokat Anders Bredgaard.

< Tilbage