< Tilbage

Underskrift af dokumenter med vitterlighedsvidner12-11-2014 - 07:57

Personalet hos Advokatfirmaet.dk kender reglerne herom i detaljer og bistår gerne og vederlagsfrit med underskriftsproceduren.

Der gælder særlige regler for, hvorledes dokumenter skal underskrives og det gælder særligt dokumenter, der skal tinglyses. Herudover har domstolene tilkendegivet, hvorledes dokumenter bør underskrives for at dokumenterne på et senere tidspunkt kan fremstå med den fornødne bevisvægt under retssager.

 

Advokatfirmaet.dk anbefaler derfor, at følgende formkrav og procedurer nøje iagttages:

 

Vitterlighedsvidner må ikke være nærtbeslægtede med nogen af underskriverne af dokumentet, skal være 18 år samt forstå hvad opgaven består i. Herudover må vedkomne ikke have samme bopæl som underskriveren.

 

Vitterlighedsvidnernes opgave er alene at bevidne og attestere a) at underskriftsdatoen er korrekt og den samme dato som er anført i dokumentet, b) at identiteten på underskriverne af dokumentet er de samme som de personer, som har underskrevet dokumentet og endelig, c) at disse underskrivere har deres myndighed (har deres sansers fulde brug på underskrifttidspunktet).

 

Vitterlighedsvidnerne behøver således ikke at gøre sig bekendt med selve indholdet af det dokument, der underskrives og har ikke noget krav herpå.

 

For at sikre, at det er de rigtige underskrivere, der har underskrevet dokumentet er det vitterlighedsvidnernes pligt at sikre sig bevis for underskrivernes identitet, for eksempel ved forevisning af legitimation med cpr-nummer og foto, hvis ikke vitterlighedsvidnerne i forvejen kender underskriverne.

 

Der skal altid vitterlighedspåtegnes af 2 vitterlighedsvidner.

 

Den korrekte underskriftsprocedure er, at underskriverne af dokumentet herefter - i vitterlighedsvidnernes overværelse - med blæk eller kuglepen a) daterer dokumentet korrekt og b) underskriver dokumentet på underskriftssiden og eventuelt c) påfører initialer på alle sider af dokumentet.

 

Umiddelbart herefter underskriver vitterlighedsvidnerne med blæk eller kuglepen dokumentet med vitterlighedsvidnernes sædvanlige underskrift.

 

Nedenunder underskrifterne fra vitterlighedsvidnerne skriver hver af vitterlighedsvidnerne med blæk eller kuglepen sit fulde navn, sin privatadresse og sin stillingsbetegnelse enten med tydelig og læselig håndskrift, gerne blokbogstaver, eller anvender maskinskrift, eller stempel hertil.

 

Herefter overgiver vitterlighedsvidnerne dokumentet til underskriverne, hvorefter vitterlighedsvidnernes opgave er løst.

 

Helt særlige regler og formkrav herudover gælder for vidnetestamenter.

 

Personalet hos Advokatfirmaet.dk kender reglerne herom i detaljer og bistår gerne og vederlagsfrit med underskriftsproceduren.

< Tilbage