< Tilbage

Entreprise og miljø04-11-2014 - 10:03

Advokatfirmaet.dk tilbyder assistance ved entreprisekontrakter

Advokatfirmaet.dk behandler årligt mange sager vedrørende entreprise- og miljøret. Vi har mange års og omfattende erfaring med at rådgive blandt andet større danske entrepriseselskaber og projektudviklere, store erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, myndigheder, långivere og private bygherrer.

 

Vi rådgiver om alle juridiske aspekter af miljø- og entrepriseret. For Advokatfirmaet.dk er forretningsforståelse en kerneværdi. Vores klienter oplever os som en engageret og opmærksom samarbejdspartner, der i tæt og konstruktiv dialog leverer forretningsmæssige løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende. Denne artikel beskriver kort de forskellige kernekompetencer, som Advokatfirmaet.dk har i forhold til miljø- og entrepriseret.

 

Entrepriseret:
Vi rådgiver om forhandling og løsning af entreprise- og projektudviklingssager.

 

Vi bistår både ved offentlige og private byggerier. Vi arbejder desuden med leverandørrådgivning, kontrakter, procesanlæg, infrastruktur, vindmøller m.v. Vores specialer omfatter blandt andet:

- entreprisekontrakter

- rådgiverkontrakter

. forhold til myndigheder

- planlov og byggeret

- bistand under byggeriets/anlæggets opførelse og aflevering. Vi behandler i den forbindelse forsinkelses- og mangelskrav og    deltager i styre grupper

- forsikringsforhold, finansieringsforhold og sikkerhedsstillelse

- syns- og skønssager og sagkyndige beslutninger

- bygherren og entreprenøren under betalingsstandsning og konkurs, herunder håndtering af igangværende arbejder og garantier

 konfliktløsning, herunder voldsgifts- og retsagsbehandling

 

Miljøret og offentlig ret:

Vi bistår og rådgiver erhvervsklienter og offentlige myndigheder indenfor alle aspekter i miljøret og den offentlige ret i øvrigt.

 

Vi rådgiver både enkeltstående og løbende om miljø- og offentretlige spørgsmål, ligesom vi bistår i klagesager og retssager indenfor disse områder. Vores specialer omfatter blandt andet:

- planlovgivning

- regulering af fast ejendom i øvrigt

- miljøregulering af virksomhed/forurenende aktiviteter

- jordforurening

- affald

- miljøretlige forhold ved virksomhedsoverdragelse eller køb og salg af ejendomme

- offentlig forsyning m.v., veje- og ledningsejers retsforhold

- kommuners retsforhold, herunder kommunal fuldmagt og kommunal erhvervsvirksomhedsopsættelse af skilte

- ekspropriation

- forvaltningsret, herunder formelle og materielle krav til afgørelsens gyldighed

- offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder ved ugyldig afgørelse, f.eks. ugyldig byggetilladelse eller lokalplan

- udbud af kommuners faste ejendomme eller efter udbudsbekendtgørelsen

- konfliktløsning, herunder administrativ rekurs, f.eks. Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, og retssagsbehandling

< Tilbage