< Tilbage

Årets julegave til børnene: Sommerhuset ?08-12-2015 - 17:26

Læs nedenfor mere om muligheden for overdragelse af fast ejendom

Det har i en lang årrække været muligt at overdrage fast ejendom mellem forældre og børn med et væsentligt gaveelement. Det sker ved, at købesummen fastsættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 procent.

 

15 procent-reglen har været brugt, når eksempelvis familiesommerhuset eller fædregården er gået videre til næste generation.

 

Skattemyndighederne har på grund af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 været bundet af den købesum, parterne har aftalt, blot købesummen ligger indenfor +/- 15 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

 

En ejendom som er vurderet til 1 million kroner kan således handles for 850.000 kroner, selvom ejendommen ville kunne sælges til en væsentligt højere pris til tredjemand, hvis den blev udbudt til salg ved en ejendomsmægler.

 

Tilsidesættelse af 30-årig fast praksis

Den samme praksis har i mere end 30 år været anvendt ved værdiansættelse af ejendomme i dødsboer. Men noget tyder på, at det kan være slut efter at landsretten i marts måned afgjorde, at 15 procent-reglen ikke kunne anvendes af arvingerne i et dødsbo.

 

Afgørelsen kom som en stor overraskelse for alle. Afgørelsen er da også blevet indbragt for Højesteret, der behandler sagen den 29. februar 2016.

 

Her risikeres det, at Højesteret giver 15 procent-reglen det endelige dødsstød i dødsboer, eller at sagen får en sådan politisk bevågenhed, at værdiansættelsescirkulæret bliver afskaffet.

 

Konsekvensen vil være, at det bliver dyrere at arve en fast ejendom, da børn jo skal betale 15 procent boafgift af arven. Så vil man spare afgiften, skal man altså gennemføre generationsskiftet i levende live.

 

Tag altid advokaten med på råd

Indtil videre kan man fortsat bruge 15 procent-reglen ved gaveoverdragelser, så måske nogle skulle overveje at give børnene sommerhuset i julegave?

 

Det er altid vigtigt at søge rådgivning hos sin advokat, hvis man overvejer at bruge 15 procent-reglen og vil undgå utilsigtede konsekvenser.

 

Hvis man vil være helt sikker, kan det være en god ide at indhente bindende svar fra skattemyndighederne, inden en påtænkt overdragelse gennemføres.

 

Pas på: De to undtagelser

Der er mange faldgruber, som man let kan falde i, hvis man ikke passer på.

 

Der gælder efter praksis navnlig to situationer, hvor 15 procent-reglen ikke kan bruges.

 

Den første er hvis ejendommens reelle handelsværdi er fastslået ved en sagkyndig vurdering af eksempelvis en ejendomsmægler.

Den anden typesituation er når ejendommen kort efter overdragelsen videresælges til tredjemand med en betydelig gevinst.

 

I sådanne situationer vil skattemyndighederne kunne forhøje den aftalte værdiansættelse og i stedet bruge den reelle handelsværdi.

 

Det er i øvrigt ikke altid en god ide, at arvingerne værdisætter ejendommen så lavt som muligt for at spare boafgift. Man skal nemlig huske, at hvis arvingerne sælger ejendommen videre, uden at arvingerne selv opfylder betingelserne for skattefrihed - dvs. den såkaldte parcelhusregel - så vil gevinsten blive indkomstskattepligtig. Og det er væsentligt dyrere at betale indkomstskat end boafgift.

 

Kontakt advokat Tommy Olesen for nærmere rådgivning!

Mail: to@advokatfirmaet.dk

Telefon: 96 31 62 41

< Tilbage