< Tilbage

Hvad sker der, hvis en esport spiller bryder sin kontrakt?22-05-2018 - 20:53

Kontraktbrud vil normalt være ensbetydende med, at arbejdsgiveren kan ophæve kontrakten - dog skal der normalt først gives en advarsel medmindre misligholdelse er væsentlig/uoprettelig.

Samtidig bliver esport spilleren erstatningsansvarlig for det tab, som den anden part (arbejdsgiveren) lider som følge af misligholdelsen.

 

I øvrigt afhænger det af, om der i kontrakten er fastsat særlige konsekvenser ved kontraktbrud, fx bod. Men også uden sådanne bestemmelser i kontrakten, kan det få store konsekvenser at bryde en kontrakt uden gyldig grund.

 

Det er således ikke misligholdelse hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, som ikke kan tilregnes spilleren som misligholdelse, f.eks. er sygdom og skader normalt en gyldig fraværsgrund, forudsat man pga. sygdommen/skaden er ude af stand til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og melder sig syg, etc.

 

Hos E-Sportsadvokaterne/Advokatfirmaet.dk kan du få uvildig rådgivning både som organisation og spiller.

< Tilbage