< Tilbage

Skal en esport spiller have en skriftlig kontrakt?09-05-2018 - 08:41

Professionelle esports spillere er omfattet af de samme regler, som gælder for andre lønmodtagere på det almindelige arbejdsmarked.

Ansættelsesbevisloven kræver, at alle lønmodtagere får en skriftlig ansættelseskontrakt, hvis ansættelsen har en varighed på mere end en måned, og hvis den ugentlige arbejdstid gennemsnitligt udgør mindst 8 timer ugentligt.

 

Kontrakten skal mindst indeholde følgende 10 punkter:

 

1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

2) Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

6) Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

7) Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

8) Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

9) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

 

Derudover er det et krav, at andre væsentlige vilkår meddeles skriftligt til den ansatte.

 

Oplysningerne skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

 

Overholdes reglerne ikke, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale godtgørelse til medarbejderen.

 

Hos E-Sportsadvokaterne/Advokatfirmaet.dk kan du få uvildig rådgivning om spillerkontrakter.

< Tilbage