< Tilbage

Forslag om lavere aktiekapital mv06-04-2018 - 09:22

Der er fremsat forslag om ændring af selskabsloven m.fl. Lovforslaget har til formål at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark.

Lovforslaget indeholder bl.a. en nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber. Minimumskravet til selskabskapitalen i et aktieselskab foreslås nedsat fra DKK 500.000 til DKK 400.000. Denne nedsættelse vil også finde anvendelse for partnerselskaber.

 

Herudover indeholder forslaget ændringer for det efterhånden populære iværksætterselskab (minimumskrav til selskabskapitalen på DKK 1). Selskabskapitalen i et iværksætterselskab kan alene indskydes eller forhøjes med kontante midler. Med forslaget gøres det muligt at indskyde og forhøje selskabskapitalen i andre værdier end kontant (apportindskud), når det sker i forbindelse med en beslutning om at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

 

Endelig indeholder forslaget en vigtig tilføjelse i relation til registrering af reelle ejere og mulighed for tvangsopløsning. Størstedelen af de anvendte virksomhedsformer har siden den 23. maj 2017 haft pligt til at registrere deres ultimative, personlige ejere (reelle ejere) i Erhvervsstyrelsens offentlige register.

 

Der stilles nu forslag om, at registrering af reelle ejere gøres til en betingelse for, at selve stiftelsen af virksomheden kan registreres hos Erhvervsstyrelsen. Fristen for registrering af reelle ejere bliver dermed sammenfaldende med den generelle anmeldelsesfrist på 2 uger.

 

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

< Tilbage