< Tilbage

Når regningen for dit arbejde ikke betales19-09-2017 - 13:04

Når der er leveret et stykke arbejde, er det frustrerende, hvis kunden ikke betaler regningen.

Når der er leveret et stykke arbejde, er det frustrerende, hvis kunden ikke betaler regningen. Årsagerne kan spænde fra utilfredshed med leverancen/entreprisen, over uenigheder opstået undervejs til likviditetsproblemer, herunder hvilke kreditorer det bedst kan svare sig at betale.

 

Mange erhvervsdrivende begynder naturligvis at overveje, hvad man kan gøre over for sin skyldner (debitor). Herunder hvad man kan forvente, at ens advokat kan gøre for at presse skyldneren.

 

For eksempel om der på den ene eller anden måde kan skabes en motivation for effektiv betaling. Man vil måske også holde sine udgifter nede i forhold til en længerevarende inddrivelse i retssystemet.

 

I den situation er det vigtigt at være opmærksom på inkassolovens begrænsninger.

 

Det betyder blandt andet, at man ikke må true med en RKI-registrering, hvis gælden (fordringen) er bestridt. Det vil praktisk talt sige, at skyldneren har tilkendegivet, at han er uenig i at skulle betale regningen.

 

Typisk mener skyldneren, at entreprisen ikke er udført korrekt, helt eller delvist går ud over jeres aftale, eller at skyldneren som person eller virksomhed ikke er den rette skyldner.

 

I disse tilfælde, hvor der er en vis begrundelse ud over simpel betalingsmodvilje, kan sagen ikke køres som en inkassosag. Virkningen er, at fogedretten ikke kan behandle sagen på dette stadie.I så fald er man i stedet henvist til at udtage en stævning med henblik på at opnå en dom for sit krav i civilretten. Det er også en vigtig pointe, at skyldnerens indsigelser ikke behøver at være velbegrundede. En udmelding om uenighed over for kreditors krav er faktisk tilstrækkeligt.

 

Men RKI-registreringen vil kunne foretages, når der er faldet dom i sagen - ligesom gælden med påløbne omkostninger kan inddrives ved fogedrettens hjælp.

 

Grundlæggende set skal man som kreditor forholde sig til, at man ikke må bruge unødvendigt pres og altid (i udgangspunktet) må henholde sig til det mindste indgribende middel.

 

Det er i strid med god inkassoskik, hvis man truer med at tage ud på skyldnerens adresse og tage den solgte vare tilbage, hvis betingelserne herfor - skyldnerens skriftlige accept eller gyldigt indgået ejendomsforbehold -  ikke er opfyldte. Derudover risikerer man at begå ulovlig indtrængning eller udvise chikanøs adfærd.

 

I vores inkassoafdelingen hjælper vi dig med at vurdere, hvordan du bedst får ”hul igennem” til skyldneren på lovlige måder. For jo tidligere i forløbet, du trænger igennem til din skyldner, jo større er chancerne for en succesfuld betaling eller tilfredsstillende aftale for dig. Aftalen skal blot udformes, så den i tilfælde af misligholdelse fra skyldnerens side kan sendes direkte i fogedretten. Kontakt derfor advokatsekretær Malene Højland Andersen eller advokatfuldmægtig Kim Ankerstjerne for en vurdering. 

< Tilbage