< Tilbage

Markante ændringer af markedsføringsloven29-09-2016 - 11:08

Her kan du læse mere om skærpelser af vildledning og lempelse af markedsføring

Både som forbruger og erhvervsdrivende skal man være opmærksom på, at markedsføringsloven i fremtiden ændres på væsentlige punker:

 

• Det bliver væsentlig lettere for virksomheder at markedsføre sig over for forbrugere via e-mail uden forbrugernes samtykke, idet spam-reglen om markedsføring af den erhvervsdrivendes egne tilsvarende produkter og ydelser lempes.

 

• Samtidig kan der ske elektronisk markedsføring over e-mail mellem erhvervsdrivende uden samtykke, hvis blot der foreligger et kundeforhold mellem to aktører. Definitionen heraf er, at der er foregået et salg inden for det seneste år samt at kunderelationen ikke er direkte opsagt.

 

• Markedsføringsloven har hidtil forbudt anvendelse af garantier, såfremt disse ikke tilbyder forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling, end lovgivningen foreskriver. Denne bestemmelse i § 12, stk. 1 ophæves, da Justitsministeriet skønner, at den strider imod EU’s handelspraksisdirektiv.

 

• Desuden bliver markedsføringslovens bestemmelse om vildledning (den nuværende § 3) opdelt i 4 selvstændige kategorier – 1) vildledende handling, 2) vildledende undladelse, 3) aggressiv handelspraksis og 4) erhvervsdrivende. Den nuværende, mere generelle formulering har vist sig at være for uklar som hjemmel til håndhævelse.

 

• Lovændringerne forventes at træde i kraft med virkning fra d. 1. juli 2017.

< Tilbage