< Tilbage

Manglende registrering i Det Offentlige Ejerregister giver bøder14-01-2016 - 10:35

Læs mere om det nedenfor

Alle nye og eksisterende A/S, ApS og IVS-selskaber, har siden 15. juni 2015 være forpligtet til aktivt at gå ind og registrere de ejere, der ejer fem procent eller mere af selskabet i det nye Ejerregister. Formålet med dette har været at øge gennemsigtigheden omkring ejerforhold i danske selskaber.


Erhvervsstyrelsen udmeldte i slutningen af 2015, at der nu for alvor vil blive stillet skarpt på manglende registrering i Det Offentlige Ejerregister, der siden 15. juni 2015 har været lovpligtigt.

 

Erhvervsstyrelsen har advaret med en skrivelse, der anfører at de i henhold til selskabsloven kan pålægge de enkelte ledelsesmedlemmer daglige eller ugentlige bøder, indtil registreringen foretages. Erhvervsstyrelsen vil varsle og udstede bøderne til det enkelte ledelsesmedlem. Bøderne vil starte på 5.000 kr. pr. uge og efter 8 uger – og dermed en samlet bøde på 40.000 kr. – vil den ugentlige tvangsbøde stige yderligere. Det er muligt at tildele bøderne, så længe der ikke foretages den nødvendige registrering.

 

Der er ikke meldt noget konkret ud om, hvornår Erhvervsstyrelsen vil starte med at udstede bøderne, men de informerer om, at tiltaget vil blive iværksat indenfor en ”ikke nærmere defineret tidshorisont”.

 

Har du brug for rådgivning eller bistand i forbindelse med korrekt registrering, er du altid velkommen til at kontakte advokat og partner, Tommy Olesen på telefonnummer 96 31 62 41 eller mail to@advokatfirmaet.dk

< Tilbage